Organik ürün nedir?

Tohumdan hasata, hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar olan bütün aşamalarında, insana ve ekosisteme zararlı kimyasallar girdi, katkı maddesi ve işlem/yöntem kullanılmadan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünler “organik ürün” olarak adlandırılıyor. Organik ürünler kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilinde, tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı her bir verinin kayıt altına alındığı bir tarım yöntemiyle üretiliyor. Türkiye’dekı tarım alanlarının ne kadarında organık tarım yapılıyor? 1970’li yıllarda başlayan organik tarımdaki gelişmelere uygun olarak, Avrupa ülkeleri Türkiye’den ekolojik ürün talep etmeye başladı. 2011 yılı verilerine göre, Türkiye’de 42 bin 460 çiftçi, 442 bin 581 hektarda organik tarım yapıyor. Bu da Türkiye’deki tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1.81’ini oluşturuyor

Organik ürünlerin doğal ürünlerden farkı nedir? Doğal ürün olarak adlandırılan gıdaların resmi veya genel bir tanımı, kriteri, standardı ve yönetmeliği bulunmuyor... Herhangi bir denetime ve belgeye tabi olmayan doğal ürünlerin gerçek olup olmadığı, tamamen kişisel bilgiye, deneyime ve güvene dayalı.